Pris: Eff. rente 24,3%, 30.000 kr o/12 mnd. Kostnad 3.679 kr. Totalt 33.679 kr. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

BETALINGSBETINGELSERBetalingsbetingelser

  1. Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig gebyr.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 4 % av benyttet kreditt og min. kr 250,- eller hele saldo om den er lavere. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht.  inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.