Pris: Eff. rente 24,3%, 30.000 kr o/12 mnd. Kostnad 3.679 kr. Totalt 33.679 kr. Du får mest ut av fordelene ved å betale hele fakturaen ved forfall.

 

Som varslet via brev i september er samarbeidsavtalen med Bohus vedrørende Casa Kredittkort avsluttet.

Hva betyr dette for deg?
Ditt eksisterende Casa Kredittkort vil kunne benyttes som før til og med den 30.11.2020.


Hva skjer med ditt nåværende Casa Kredittkort og nettkonto?
Din kredittgrense og saldo vil overføres til et Mastercard i DNB. Enten til eksisterende Mastercard hvis du er kunde i DNB fra før, alternativt vil du få tilsendt DNB Mastercard


Er du blant kunder som vil motta nytt kort, får du dette i posten i god tid før ditt Casa Kredittkort blir sperret. Pin-koden vil være den samme som den du har i dag.


Her kan du lese om alle fordeler for DNB Mastercard


Hva skjer med nettkonto?
Du vil ikke lenger kunne gjøre overføringer fra Casa Kredittkort-konto, i nettkonto gjeldende fra 19. oktober 2020.
Andre overføringer, faste trekk eller avtalegiroavtaler må avsluttes innen 19.oktober 2020.


Når sperres Casa Kredittkort?
Siste dag du kan benytte Casa Kredittkort er 30.11.2020


Har du betalingsforsikring?
Betalingsforsikringen din overføres ditt Mastercard i DNB med endrede vilkår. Dagens betalingsforsikring har en månedlig premie av utestående saldo på 0,7 %. Månedlig utbetaling ved skade er 7 % av utestående saldo. Denne forsikringen gjelder frem til 30. november 2020.


Ny betalingsforsikring (dato for overførsel av saldo?) og kredittgrense fra30. november 2020 har en månedlig premie av utestående saldo på 0,4 %. Månedlig utbetaling ved skade er 3 % av utestående saldo.


Dersom du allerede har utestående saldo på ditt Mastercard i DNB, vil månedlig premie på betalingsforsikringen beregnes av totalt utestående saldo. Dersom du ikke ønsker å videreføre betalingsforsikringen, kan du kontakte kundeservice.


Under finner du forsikringsbevis for de ulike kortene:

Betalingsforsikring DNB Mastercard Student/Hvitt Mastercard

Betalingsforsikring Leve/Grønt/Sølv Mastercard, SAGA Mastercard og Private Banking Mastercard

Har du tilleggskort til ektefelle/samboer tilknyttet konto?


Tilleggskort videreføres ikke og kortet vil ikke kunne benyttes etter 30. november 2020.